Dočasné přidělení

300 Pronájem našich zaměstnanců v rámci dočasného přidělení všude tam, kde vzniká potřeba pružně reagovat na potřebu pracovní síly. 

Jedná se o období dovolených, nemocenských nebo v případě absence Vašeho kmenového zaměstnance. 

Tuto službu lze využívat i dlouhodobě při zvýšené potřebě pracovních sil ve výrobních špičkách a v dalších případech, kdy to charakter Vaší činnosti vyžaduje. 

Tyto služby Vám poskytneme v požadovaném rozsahu a vysoké kvalitě. 

Postaráme se o výběr kvalifikovaných osob z řad našich zaměstnanců a zajistíme kompletní osobní a mzdovou agendu v souladu s platnou legislativou.